Начало
Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

План 2017

ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СНЦ „СУТКЯ” ГР. РАКИТОВО

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

1. Да продължи работата по експлоатацията и поддържането на двата обекта – пещерата „Лепеница” и парк „Бърдоландия”.

2. Да се направи необходимото пещера „Лепеница” да кандидатства за включване в 100-те национални туристически обекта на БТС.

3. Да продължи традиционното отбелязване на годишнини от Балканската война – планински полумаратон, рокконцерт и др.

4. Да се проведе традиционната пещерна експедиция „Терра Бесика 2017”.

5. Пещерняци от Сдружението да участват в национални и международни пещерни експедиции.

6. Да се провери състоянието на маркировката по туристическите пътеки и при необходимост да се поправи.

7. Да се реагира своевременно на възникнали проблеми, засягащи интересите на жителите на общината.

8. Да продължи работата по подобряване на туристическите обекти кулата „Градот”, „Николица” и кулата „Калинката”.

9. Да се разработват проекти за нови туристически атракции.

10. Да се потърси подходящо помещение за офис на Сдружението.

12. Да се маркират маршрути за планинско колоездене.

14. Да се привличат деца и младежи чрез организиране на различни състезания.

15. Да се засили рекламата на туристическите обекти в района.

 

Последна промяна ( Сряда, 03 Май 2017г. 23:52ч. )

 

ПОКАНА

Управителния съвет на Сдружение "Суткя" свиква общо събрание на 19.04.2017 година (сряда) от 17.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2016 година.

2. Отчет на контролната комисия.

3. Приемане на план за 2017 година.

4. Избор на нов управителен съвет.

5. Избор на нова контролна комисия.

6. Текущи.

Напомняме на членовете на сдружението, че членският внос е 2 лева за календарна година. На общото събрание може да платите за всички години, за които не сте плащали.

Последна промяна ( Сряда, 03 Май 2017г. 23:46ч. )

 

ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА НА СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ"

На 2 април 2016 год. доброволци от Сдружение „Суткя” гр. Ракитово засадиха над 200 фиданки в местността „Бърдо”. ДГС Ракитово и ДГС Велинград подариха 15 фиданки червен (американски) дъб, над 100 фиданки кедър и около 100 фиданки черен бор, за което им изказваме благодарност.

Емблематичната за града местност преди две години горя поради човешка небрежност. Част от боровете около старата часовникова кула обгоряха и изсъхнаха. Сдружението направи проект, който предвиждаше консултации с ландшафтен инженер за оформяне на парка, но проектът не получи финансиране. Тогава на Общо събрание на Сдружението бе взето решение за засаждане на дървета с доброволен труд на членовете му и на други граждани.

Инициативата бе подкрепена и от членове на Българско пещерно дружество в гр. Ракитово.

Благодарим  и на младите доброволци:

  • Благовест Златков, ученик в 3 клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ветрен;

  • Николай Божанов, ученик в 1 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Добромира Зарева, ученичка в 4 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Ванеса Баева, ученичка в 4 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Кристиян Делиев, ученик в 7 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Ивайло Найдов, ученик в 7 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

  • Елза Утева, ученичка в 11 клас на СОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Ракитово;

Те са доказателство, че доброволчеството има почва в град Ракитово, че младите хора обичат родното си място и притежават чувство за отговорност.

Надяваме се жителите на града да опазят фиданките като не допускат свободно движение и паша на животни в района.

 

 

Последна промяна ( Вторник, 05 Април 2016г. 20:47ч. )

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО

Г-ЖА СТЕФКА ПОПОВА –

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект за реставрация и консервация на раннохристиянска базилика „Николица” – Ракитово

Г-жо Попова,

Във връзка с дейността на Сдружение „Суткя” по четвърто направление: „Валоризация на културно-историческото наследство и природните ресурси” от стратегията на Сдружението вече повече от пет години се извършва събиране на информация, проучване и популяризация на трикорабна кръстокуполна базилика „Николица”. Осъществени са множество инициативи съвместно с Община Ракитово и ракитовската църква „Св. Неделя”. В резултат базиликата става все по-популярна като културно-исторически обект и заема полагащото й се място сред най-важните раннохристиянски базилики от този период.

След приключване на спасителни разкопки на „Николица” през 2015 год., съгласно договор между Община Ракитово и ИМ – Велинград, ръководени от археолога Асен Салкин, се разкриват богати възможности за реставрация, консервация и експониране на базиликата. Отчитайки цялата сложност и комплексност на един бъдещ проект, Сдружение „Суткя”

ПРЕДЛАГА:

1. Община Ракитово да предложи на църковното настоятелство на храм „Св. Неделя” двете институции съвместно да обявят конкурс за цялостно проектно предложение за устройство на терена, свързан с базиликата, и реставрация и консервация на базиликата. Проектното предложение да дава отговор на няколко въпроса:

· Устройство на ландшафта на терена пред главния вход на стадиона в Ракитово, собственост на Община Ракитово;

· Идейно предложение за изгледа на базиликата след реставрацията;

· Идея за вписване или преместване на съществуващия параклис на фона на реставрираната базилика;

· Идея за навес и посетителски център с цел нормално протичане на организираните ежегодно курбани за Св. Никола Летни на 09 май и посрещане на бъдещи туристи и посетители на обекта след експонирането му;

· Поетапно довършване на археологическите разкопки на базиликата, препоръчани от НИПК и Министерството на културата;

· Транспортно решение, показващо места за паркиране на автомобили по улицата към вилната зона и ул. „Огоста”;

· Водоснабдяване и тоалетен възел на експонирания като туристическа атракция обект.

2. Да се уточни съставът на работна група, която да събере проектните предложения, като срокът за подаване на предложенията да е кратък, за да не се пропускат възможности за кандидатстване по европейски програми. По възможност в състава на работната група да бъде включен археологът на обекта Асен Салкин, за да се осигури приемственост в работата на експертите.

3. Работната група да излезе с предложение за избор на проектно предложение пред бенефициента по проекта по европейски програми.

4. С цел регулиране на отношенията на собствениците на имоти, върху които се реализира проектът, и заинтересованите страни да се сключи двустранен договор (между Община Ракитово и храм „Св. Неделя”) или тристранен договор (между Община Ракитово, храм „Св. Неделя” и Сружение „Суткя”).

5. Да се предприемат действия по промяна на статута на обекта от „обект с местно значение” в „обект с национално значение”, което е препоръчано от НИПК и Министерството на културата.

Сдружение „Суткя” е готово и занапред да влага усилията на своите членове и симпатизанти по издигане имиджа и популяризиране на най-голямата раннохристиянска църква в Родопите – базиликата „Николица”.

С уважение:

Председател на УС:……………………………….

/Свилен Топчиев/

 

Последна промяна ( Събота, 06 Февруари 2016г. 21:17ч. )

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДНИ НА КУЛТУРАТА В РАКИТОВО

ДО Г-ЖА СТЕФКА ПОПОВА –

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Концепция за провеждане на Дни на културата в Ракитово

Г-жо Попова,

Във връзка с утвърждаването на гр. Ракитово в предпочитана туристическа дестинация е необходимо да се разработи и утвърди цялостен календар за Дни на културата в Ракитово. Сдружение „Суткя” – Ракитово има събрани предложения от граждани и организации и счита, че е настъпил моментът за актуализация на концепцията за провеждане на Празника на Ракитово.

Според досегашната концепция акцентът е поставян върху прояви, които са насочени към предпочитанията на хората от Ракитово. По тази причина акцентът е бил върху концерти на популярни фолк и поп-фолк изпълнители, заря. Хората от Ракитово са доволни, защото са могли да се докоснат до любими изпълнители. Единствената различна проява, привличаща външни хора в Ракитово е Националната литературна награда „Милош Зяпков”.

Сдружение „Суткя” предлага разработването на нова концепция, насочена към посетителите на Ракитово. Навсякъде центровете на туристически дестинации търсят спойка между култура и туризъм, която да е основа за привличането на туристи и развитие на туризма. Считаме, че такива прояви могат и трябва да се организират в Ракитово, като това в началото може да стане в рамките на заложените средства и чрез търсене на спонсори.

Предлагаме:

1. Дните на културата в Ракитово да станат 10 дни, като краят им е 07 юли – Еньов ден (празникът на Ракитово от десетилетия).

2. Празникът на църквата „Св. Неделя” (06.07) и Националната литературна награда „Милош Зяпков” (05.07) да си останат част от дните на културата както до момента.

3. Да се включат нови прояви, свързани с развитието на Ракитово като планински курорт, като:

· „Дни на планинаркото кино – филми за приключения, пътешествия и екстремни спортове” – Ракитово.

Идеята е това да са три дни – например 02 – 04 юли. Подобен филмфест се провежда в Банско през ноември, като там е 5 дни. Филмите ще се прожектират на голям екран (в киносалона) и ще са безплатни за хората. Цената на кинопанорамата, заедно с цялостната организация по рекламиране и показване в Ракитово е 3000 лв. Кинопанорамата се предлага от Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм”.

· Рокфест – Ракитово

Вече са правени опити да се организира рокфест в Ракитово във връзка с годишнини от Балканската война. Младите хора са заинтригувани, но мястото на рокфеста – центъра на Ракитово, е неприемливо.

Идеята е да се организира рокфест, който да е извън града. Може в местността „Парка” или друга подходяща местност. Така може да се поканят рок и мото клубове от страната. Ако идеята се приеме, може да се създаде инициативен комитет, който да започне работа веднага, за да има време за реклама и търсене на спонсори. Спонсори за такова мероприятие може да са производителите на бира, които са свързани с Ракитово и района чрез хмела.

Рокфестът може да е три дни, като се разположи в края на юни и началото на юли.

· Събор на билките – Ракитово.

Тази идея е пряко свързана с Еньов ден – денят на билкарите. Родопите, в това число Ракитово, са мястото с най-много билки. Официално по нов стил билкарите празнуват на 24 юни – празникът на Св. Йоан Кръстител. Това е денят на лятното слънцестоене и летните Дионисии. По този начин се търси възраждането на една древна тракийска традиция, която е оживяла в Ракитово чрез Еньов ден.

Сдружение „Суткя предлага” концепцията за Дни на културата в Ракитово да се обсъди в разширен формат с участието на представители на читалище „Будилник”, представители на рок клуба в Ракитово, НПО и граждани. Развитието на туризма и превръщането му в основа за устойчиво развитие на града и общината не е възможно без обръщане към културата и старите корени и традиции на района.

С уважение:

Свилен Топчиев:………………………………….

/Председател на УС/

 

Последна промяна ( Петък, 05 Февруари 2016г. 16:21ч. )

 

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2

Анкета
Хижа под връх Сютка - искаме ли?
 
На линия
В момента има 1 посетител в сайта
Реклама
Банер